location, location, map, marker, pin
שמשון 3 בניין B, קומה 4, פתח תקווה
search2, search, magnifier, lookup, find
mobile, mobile, phone, handheld
073-279-1558

לקבלת פרטים והצטרפות:

פנסיה וחיסכון

חיסכון בחברות הביטוח יצא לאור בעשור האחרון כתחרות בריאה לבנקים ולבתי ההשקעות הגדולים, אנו בכח רוצים להבהיר לך כמה הבדלים, למה זו תעשייה משגשגת, פופלוארית והמצליחה ביותר:
איך התוכניות חיסכון שלנו עובדות

לאחר היכרותנו אתך, נגדיר יחד את הסיכון על פי מודלים כלכלים וחישוב ניהול סיכונים נכון,  נציג בפניך את החלופות האופטימליות עבורך ונחליט יחד תוך דיון ומענה על שאלות והסברים חשובים . 

המסלולים הנפוצים הינם:

מסלול שקלי 
מסלול  צמוד מדד
מסלול מט"ח
מסלול אג"ח 
מסלול מניות 
מסלול מנייתי-חו"ל
  
כל מסלול כזה הוא תיק השקעות בעל פרופיל סיכון מסוים (המתבטא בחשיפה למניות בשיעור קבוע הנע בין 0% ל-100%).
כמובן שבאפשרותך להחליפם בכל עת  וכן לגוון בין מסלולים על פי המודלים שנציע ונבחן יחד . 
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
 
חיסכון בחברות ביטוח ובתי השקעות חיסכון בבנקים
תשואות גבוהות ביחס לבנקים. אפיקי חיסכון בנקאיים (תשואות נמוכות) ואפיקי השקעה מסורתיים.
התוכנית אינה מוגבלת בזמן וניתן להשקיע באמצעותה לטווח קצר, בינוני או ארוך. החוסך רשאי להפסיק את התכנית בכל עת ולמשוך את הכספים מתי שיבחר, באופן חלקי או מלא. וכן מעבר בין מסלולי השקעה באופן חופשי וללא דמי קניה ודמי מכירה . במידה של שינויים במסלולים ישנם דמי קניה דמי מכירה דמי משמורת וכו.
ישנן תוכניות חיסכון הנחשבות כביטוח חיים המאפשר תנועה ממסלול למסלול (למשל ממסלול מנייתי למסלול אג''חי)  ללא מס רווחי הון בגין המעבר וללא דמי קניה ומכירה. מכירת ניירות ערך יוצרת אירוע מס ומחייבת בתשלום.
 
 
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
 

פרטי התקשרות

טלפון: 073-279-1558
פקס: 072-278-5979
דוא"ל: sherut@koah-ins.co.il
כתובתנו: שמשון 3, פתח תקווה