location, location, map, marker, pin
שמשון 3 בניין B, קומה 4, פתח תקווה
search2, search, magnifier, lookup, find
mobile, mobile, phone, handheld
073-279-1558

לקבלת פרטים והצטרפות:

רובנו כבר יודעים שביטוח מנהלים לא מייצג את שמו והנך זכאי לרכישתו כמו כולם, אם ברצונך לדאוג לעתידך 
אנחנו כאן כדי להסיר לך סטיגמות מיותרות.

מהו ביטוח מנהלים?
ביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון פנסיוני.
בהגיעך לגיל פרישה (גברים 67,נשים 64), מיועד החיסכון הפנסיוני לתשלום פנסיה חודשית.
כמו כן ניתן להוסיף בביטוח המנהלים עוד מרכיבי ביטוח כמו ביטוח חיים (ריסק), אובדן כושר עבודה וכו'

הנך  יכול להיות שכיר או עצמאי, ובהגיעך לגיל פרישה תוכל לבחור מבין מסלולי הקצבה הקיימים בפוליסה, וכמובן לקבוע מוטבים לקבלת שאר החיסכון במקרה של פטירה.
גובה החיסכון נקבע על פי מספר  פרמטרים :
משך ורצף החיסכון (מספר השנים שהחיסכון קיים ורציפותו).
גובה התשלומים ששולמו לחיסכון במהלך שנות עבודה.
שיעור התשואה (הרווחים שהכסף צבר בתקופת החיסכון).
גובה דמי הניהול שאתה משלם לחברת הביטוח בה החיסכון קיים.

לאחר חישוב כל הפרמטרים, ובהתאם לחלוקת הצבירה במקדם הקצבה המבוטח מקבל קצבה חודשית במהלך שנות הפנסיה שלוף ובהתאם למסלול הביטוח אותו בחר.

ההבדלים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

קרן פנסיה הינו אחד ממוצרי אפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל, קרן הפנסיה פועלת על בסיס ביטוח הדדי כלומר הסיכונים הביטוחים (אובדן כושר עבודה ומוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח/הקרן המנהלת אלא על העמיתים עצמם, שהם למעשה, המבטחים.

ביטוח מנהלים הינו חוזה (פוליסה) בינך לבין החברה המבטחת ולפי כך לא יהיה ניתן לשנות את התנאים שנקבעו לתוכנית הפנסיה שלך ומאידך קרן הפנסיה מנוהלת על ידי תקנון ובכך החברה בה מושקעת הקרן זכאית לשנות תנאים לפי דעתה או מקרי ביטוח (תביעות) המתבצעות על ידי הקבוצה (העמיתים לקרן)  בה הנך מבוטח.

בביטוח מנהלים ישנו תצהיר בריאות ובכך מרגע קיבול בחברת הביטוח הנך מבוטח במקרים אשר הותאמו לך (מוות ,אובדן כושר עבודה וכו'). בקרן פנסיה קיימת תקופת אכשרה לרוב של 5 שנים, בתקופה זו הקרן אינה מכסה מקרי ביטוח על מחלה/תאונה שאירעו לפני מועד ההצטרפות לקרן. 

בקרן פנסיה האפשרויות להקצות זכויות לשארים במקרה מוות מוגבלת בכפוף לאחוזים שנקבעו על ידי התקנון,
ביטוח מנהלים ישנה האופציה להקצות זכויות בין מוטבים שונים ככל שתחפוץ ולפי איזו חלוקה שתרצה. 

 כיסוי נכות (אובדן כושר עבודה) בקרן הפנסיה- גובה הפיצוי נקבע בהתאם למסלול הנבחר, לא ניתן  לוותר על הביטוח לחלוטין. מאפייני הביטוח נקבעים בתקנון קרן הפנסיה ואינם ניתנים לשינוי, כך למשל הגדרת העיסוק היא בסיסית: “כל עיסוק סביר". אם המבוטח יאבד את כושר עבודתו אך הקרן תקבע שיכול לעסוק בעיסוק "סביר" אחר ישללו הקצבאות מהמבוטח. כמובן שהמונח "סביר" הוא מונח סתום הנתון לפרשנות ומקשה מאד על המבוטח לממש את זכויותיו שכן הוא נותן פתח גדול לקרן להתחמק מהתשלום.
לעומת זאת, בביטוח מנהלים הבחירה היא בידי המבוטח, ניתן לרכוש פוליסה המבטחת את העיסוק הספציפי של המבוטח ,ניתן לרכוש פוליסה ללא תקופת המתנה לפיצוי ועוד הרחבות נוספות בהתאם לצורך ובחירת המבוטח.

כמובן שהבחירה בין השניים צריכה להיות בהתאם לצרכיך כמבוטח ומאוד יכול להיות שקרן פנסיה תתאים לך יותר ולהיפך.

בתחום הפנסיוני יש צורך בניהול המלווה את החוסך לאורך שנים רבות. במהלך שנים אלו אתה החוסך חווה שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. לדוגמה, במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי וכו'
איכות השירות שלנו  מעבר למתן מענה מקצועי ואדיב לאורך כל תקופת הביטוח נמדדת גם באופן בו אנו מנהלים  את תביעות הביטוח במקרי אובדן  כושר עבודה ומקרי פטירה חלילה, אנו מעניקים יחס אישי ומהיר ככל הניתן באופן הטיפול למול הגופים המבטחים ומבטיחים טיפול יעיל ומקצועי.

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

 

מנהלים ופנסיה

checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
 

פרטי התקשרות

טלפון: 073-279-1558
פקס: 072-278-5979
דוא"ל: sherut@koah-ins.co.il
כתובתנו: שמשון 3, פתח תקווה