location, location, map, marker, pin
שמשון 3 בניין B, קומה 4, פתח תקווה
search2, search, magnifier, lookup, find
mobile, mobile, phone, handheld
073-279-1558

לקבלת פרטים והצטרפות:

ביטוח סיעודי

כטעות רווחת ביטוח סיעודי מעלה בנו אסוציאציה של גיל זקנה, אך מטרת ביטוח זה הוא מתן מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, אי שליטה על סוגרים)- מקרה העלול לקרות חלילה כתוצאה ממחלה, תאונה וכו' בכל גיל וזמן.

בעת מצב סיעודי הביטוח הפרטי מקנה לך קצבה (פיצוי כספי חודשי) כל זאת וללא תלות במצבו הכלכלי של האדם וללא השפעה או קיזוז 
עקב קבלת סיוע כלשהו מגורם אחר (ביטוח לאומי, קופת חולים, וכו' ) היקף הכיסוי ותקופת הפיצוי נקבעים על ידי המבוטח.
לכל אזרח במדינת ישראל ישנה הזכות לרכוש ביטוח סיעודי, 
הן דרך קופות החולים כקולקטיב והן  דרך ביטוח פרטי, באמצעות חברות הביטוח השונות,
בין השניים ישנם הבדלים מהותיים 

עד כה חשבת שיש לך ביטוח סיעודי מקופת החולים?

ברוב קופות החולים ישנו ביטוח סיעודי שכל אזרח בישראל רשאי לרכוש, כקולקטיב דרך חברות הביטוח, הביטוח מקנה לך במצב סיעודי קצבה ל-5 שנים ראשונות.
כמבוטח במצב סיעודי ישנן שתי חלופות:

-במידה והחלטת להישאר במשכנך המוכר והביתי - גובה הפיצוי  יכול להגיע  ל- 5,000  ש'"ח בחודש (תלוי בקופה בה הנך מבוטח)
במידה והחלטת שאתה משתכן במוסד סיעודי - לאחר אישור המוסד המבוקש על ידי קופת החולים, גובה הפיצוי יכול להגיע לכ-10,000 ש''ח (תלוי בקופה הנך מבוטח).

מה קורה לאחר 5 שנים?
 
במידה והנך מבוטח דרך קופות החולים (רוב קופות החולים) הביטוח הסיעודי מגיע לתום תקופה(משמע אי קבלת קצבה חודשית)
במידה ואינך מסוגל לממן את עלויות הסיעוד, על פי פקודת העונשין, האחריות הכלכלית בהגיעך למצב סיעודי, עוברת לילדיך.
היינו, המדינה תובעת את הילדים לשלם , ומפעילה את כל כוחה עד פנייה להוצאה לפועל על מנת מימון האב הסיעודי. 

החשיבות ברכישת ביטוח סיעודי פרטי

במציאות היום יומית לא רק שאנו חשופים לתאונות, אנו חשופים למחלות קשות המסוגלות לשתק את חיינו הפעילים והעמוסים ולהשאיר אותנו ללא יכולת להתמודד עם פעולות בסיסיות וללא יכולת לייצר הכנסה כלכלית על כן בכדי לא לפול לנטל כלכלי הכרוך בהוצאות רבות על בני משפחתנו או קרובנו חשוב לדאוג להכנסה בסיסית אשר תוכל לסייע לנו בכל ההוצאות שנגרמות כתוצאה ממקרה ביטוח.

הממשלה יוצרת רפורמות (שינויים) בביטוחי בריאות והביטוח הסיעודי כמעט כל שנה (לא לטובת המבוטח בד''כ).

בכניסתך לביטוח סיעוד  יש להצהיר על מצב בריאותי לכן, ככל שמצבך הבריאותי תקין וללא עבר רפואי כך לא יהיו תוספות רפואיות ועלויות פרמיות גבוהות מהרגיל או במקרים מסוימים אף אי קיבול לביטוח.

פוליסה הפרטית מקנה לך חוזה אישי למול חברת הביטוח וללא אופציה הניתנת לשינוי לרעה מצד חברת הביטוח.

חברות הביטוח מחויבות לתת למבוטח פרמיה קבועה לכל החיים, הפרמיה מתומחרת בהתאם לגיל ומצב בריאותי, ככל שהנך צעיר יותר, בריא יותר כך הפרמיה נמוכה יותר.

כמובן שישנם עוד פרמטרים חשובים בביטוח סיעודי פרטי כמו ערכי סילוק ונשמח להסבירם בפגישה אישית.


מצב סיעודי הוא מצב קשה נפשית ופיזית , במידה של תביעה תפקידנו לדאוג שהתהליך 
יהיה נעים וקל ככל האפשר, אנו מומחים בטיפול תביעות למול חברות הביטוח ויודעים לתת מענה ופתרון מהיר ומקצועי,

אנחנו כאן כדי לדאוג לך ולבני משפחתך לשקט וביטחון לא רק בזמן עשיית הביטוח אלא גם במימושו!

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
 

פרטי התקשרות

טלפון: 073-279-1558
פקס: 072-278-5979
דוא"ל: sherut@koah-ins.co.il
כתובתנו: שמשון 3, פתח תקווה