location, location, map, marker, pin
שמשון 3 בניין B, קומה 4, פתח תקווה
search2, search, magnifier, lookup, find
mobile, mobile, phone, handheld
073-279-1558

לקבלת פרטים והצטרפות:

במדינת ישראל לכל אדם יש את שירות קופת החולים, אם ברצונך לקבל שירותים מעבר למה שקופת החולים נותנת לכל אזרח בישראל ,יש ברשותך את האופציה להרחיב לשירותי בריאות נוספים (שיא, מושלם, שלי וכו) המקנים לך שירותים כמו ייעוץ עם רופא ממוחה, רפואה אלטרנטיבית, טיפולים, הנחות בתרופות וכו', מדובר בביטוח בסיסי בלבד וכמובן מותנה בהתאם לתקנון משתנה בכפיפות לקופות החולים השונות, הנקבע על ידי המדינה.

מה כולל ביטוח בריאות פרטי?

ישנם שלוש כיסויים עיקריים בפוליסות הבריאות נכון לתקנות הרפורמה החדשה החל מפברואר 2016

תרופות שאינן בסל הבריאות -אחד המצבים הקשים ביותר לחולה נוצר כשהוא נזקק לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי. תרופות, מכשירים רפואיים או טיפולים אחרים שאינם כלולים בסל, עלולים להסתכם בהוצאה של מאות ואפילו עד מיליוני שקלים, הכיסוי בפוליסה פרטית מאפשר הנחות או מימון מלא לתרופות, טכנולוגיות או טיפולים אחרים שאינם כלולים בסל הבריאות. 
מעבר לכך תחת הכיסוי של תרפות שאינן בסל הבריאות הנך חשוף לקבלת תרופות אשר אושרו  על ידי גוף -FDA- גורם מארה"ב המאשר תרופות טרום כניסתן לתוקף עקב הליך בירוקרטי.                                      

השתלות - כיום זמני המתנה  להשתלות כ- 5 שנים בממוצע ותלוי במצבים משתנים (גיל, סוג השתלה וכו') זמני ההמתנה בארץ מתארכים משנה לשנה עקב מיעוט בתורמים וגדילת כמות החולים, ביטוח בריאות פרטי מקנה לך כניסה למאגרים ורשימות המתנה בינלאומיים משמע חשיפה נרחבת הרבה יותר ובכך מקצר לך את זמן ההמתנה.
כל תהליך ההשתלה ממומן על ידי חברת הביטוח הכולל הטסה אשפוז עלות השתל וכמובן ההחלמה.

ניתוחים בארץ-  ביטוח הבריאות נותן לך את האופציה לבחור את המנתח ,מרדים ובית החולים אשר תרצה, מתוך רשימת רופאים מוצעת.

כמובן שאלו שלושת הכיסויים העיקריים והבסיסיים, אך ביטוח הבריאות יכול לכלול בנוסף -טיפולים מיוחדים מחליפי ניתוח, יעוץ עם רופאים מומחים, אבחונים מהירים, פיצוי כספי על ימי אשפוז ועוד..)

בכניסתך לביטוח בריאות יש להצהיר על מצב בריאותי ככל שהעבר הרפואי  נקי מאירועים ומחלות כך לא יהיו החרגות (מצב רפואי שאינו מכוסה), ואו תוספות רפואיות או דחיה לביטוח, כמו כן הביטוח הינו זול באופן משמעותי.


אי כיסוי ביטוחי מבחינת הכיסויים העיקריים והבסיסיים משמע לקיחת סיכון כלכלי גבוה על משפחתך או הקרובים לך. 

בכח סוכנות לביטוח אנו מאמינים שאת ביטוח הבריאות צריך להתאים לאדם ולא למכור לו כתבנית, ולכן נדאג להתאים לך הכיסוי הנכון בהתאם לצרכיך האישיים,
מתן ליווי אישי ומקצועי בעת מקרה ביטוח אל מול הגורם המבטח.
אנחנו כאן כדי לדאוג לך ולבני משפחתך לשקט וביטחון לא רק בזמן עשיית הביטוח אלא גם במימושו!

כי האחריות שלנו זה הכח שלך

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

ביטוח בריאות

checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
 

פרטי התקשרות

טלפון: 073-279-1558
פקס: 072-278-5979
דוא"ל: sherut@koah-ins.co.il
כתובתנו: שמשון 3, פתח תקווה